Licenční podmínky

Autorská práva a licenční podmínky vlastního motivu (obrázku): Upozorňujeme, že na tisk vlastního motivu musíte vlastnit licenční práva k používání daného motivu. Dále upozorňujeme, že používání známých ochranných známek (obchodních značek) nebo firemních log zpravidla znamená také porušování autorských práv. Pokud třetí strana uplatní vůči provozovateli online obchodu T-ART.CZ své nároky z porušení vlastnických nebo autorských práv, jste povinni provozovatele online obchodu T-ART.CZ od těchto oprávněných nároků osvobodit a uhradit náklady s tím spojené.